הלוויתה של השלוחה
מרת מרים בת הרב ישועה חדד ע"ה,
אשת יבלחט"א השליח הרב שלמה שיחי, בן טולילא

שלוחי הרבי למרכז אפריקא

שידור חוזר